TÀI KHOẢN BẠCH KIMVới tài khoản bạch kim bạn có quyền hưởng spread cạnh tranh, hoa hồng trên CFDs và equity dựa trên volume giao dịch. Spread thấp. Bạn cũng có thể truy cập miễn phí vào nhóm tư vấn giao dịch cao cấp của chúng tôi, bên cạnh một loạt các ấn phẩm cấp cao cộng truy cập dịch vụ phục vụ khách hàng 24 giờ một ngày, 5 ngày một tuần.

Ký quỹ thấp nhất từ: 20.000 USD

TÀI KHOẢN BẠCH KIM 

Ce message est également disponible en : English, French, German, Russian, Arabic

Il y'a les plus Aston:
  • Un expert qui vous accompagne, Un bonus Reel!
  • Un systeme multiplatforme, tous les marches accessible en temp reel.
de Bonus vous sont Credités
Analyse du Jour
Voir l'analyse >>
Votre Carte De Paiment Aston
Voir la carte >>
Paiement Sécurisé

Vos données sont encryptées sous protocole SSL 128-bit. Sécurité optimale.
Le Lexique Finance
Voir le lexique >>
Aston:
vous propose de parlez a un Expert
Remplissez le formulaire,
on vous rappelle:
Paiement Sécurisé

Vos données sont crypteés sous protocle SSL 128-bit. Sécurité optimale.