TÍNH NĂNG CỦA CFDs


« Contract For Difference »

  • CFDs có thể được bán trong thời hạn ngắn, nhà đầu tư vẫn có thể thu được lợi nhuận khi thị trường rơi tự do và bảo vệ hiệu quả các vị trí cổ phần hiện tại nếu gặp rủi ro
  • Kinh doanh CFDs trực tuyến cho phép nhà đầu tư được sử dụng đòn bẩy gấp 50 lần giá trị thực. Giao dịch này còn được gọi là giao dịch ký quỹ nhưng bên cạnh đó rủi ro cũng tăng theo cấp độ
  • Giá CFDs được xem trực tiếp trực tiếp với máy tính để bàn của của nhà giao dịch để tiện theo dõi khi đóng mở các lệnh khẩn cấp
  • Sử dụng Index-tracking CFDs để dễ dàng tiếp cận với thị trường chứng khoán toàn cầu bằng một lần nhấp chuột duy nhất. Index-tracking CFDs, or Index trackers được kết nối trực tiếp đến thị trường chứng khoán và có thể được giao dịch cả dài và ngắn.

Ce message est également disponible en : English, French, German, Italian, Russian, Arabic

Un compte Aston: de véritables avantages
  • • Suivi personnalisé avec nos experts et bonus en argent réel
  • • Un système multi-plateformes en accédant à tous les marchés en un clic
De Bonus offerts
Analyse du Jour
Voir l'analyse >>
Votre Carte De Paiement Aston
Voir la carte >>
Paiement Sécurisé

Vos données sont encryptées sous protocole SSL 128-bit. Sécurité optimale.
Le Lexique Finance
Voir le lexique >>
Aston:
Contactez nos experts. Remplissez le formulaire ci-dessous, nous vous
rappellerons dans les meilleurs délais:
Paiement Sécurisé

Vos données sont crypteés sous protocle SSL 128-bit. Sécurité optimale.