ĐIỀU LỆ MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC


Trách nhiệm xã hội đối với FX ASTON là xây dựng chiến lược kinh doanh thành công lâu dài. Chúng tôi cố gắng là một chất xúc tác cho sự tiến bộ trong cộng đồng chúng tôi phục vụ. Tập trung vào giáo dục, hỗ trợ những cá nhân có nhu cầu. Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng mối quan hệ mạnh mẽ, lâu dài với các cộng đồng chúng tôi làm việc bên trong, mọi người của chúng ta và các tổ chức mà chúng tôi làm việc với.

Tại ASTON FX, chúng tôi cũng nhận ra tầm quan trọng của bảo vệ môi trường tự nhiên cần thiết cho sự sống trên trái đất cho các thế hệ tương lai và giúp nhân loại đạt được ước mơ về một cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc. ASTON FX cam kết để đạt được mục tiêu này thông qua việc thực hiện các hoạt động kinh doanh thân thiện với môi trường.

Ce message est également disponible en : English, French, German

Un compte Aston: de véritables avantages
  • • Suivi personnalisé avec nos experts et bonus en argent réel
  • • Un système multi-plateformes en accédant à tous les marchés en un clic
De Bonus offerts
Analyse du Jour
Voir l'analyse >>
Votre Carte De Paiement Aston
Voir la carte >>
Paiement Sécurisé

Vos données sont encryptées sous protocole SSL 128-bit. Sécurité optimale.
Le Lexique Finance
Voir le lexique >>
Aston:
Contactez nos experts. Remplissez le formulaire ci-dessous, nous vous
rappellerons dans les meilleurs délais:
Paiement Sécurisé

Vos données sont crypteés sous protocle SSL 128-bit. Sécurité optimale.