METATRADER 4


Phần mềm giao dịch Meta Trader 4 là sự kết hợp của nhiều tính năng hiện đại và thân thiện với người sử dụng. Spread cố định được hỗ trợ bởi công nghệ quản lý tránh rủi ro của EBS và Aston FX Solutions.

Sự kết hợp giữa Aston FX Solutions và MetaTrader 4 cung cấp người tham gia giao dịch sự ổn định thanh khoản, tính thống nhất và thực hiện giao dịch theo ý ‎mình trong một môi trường kinh doanh có nhịp độ nhanh của Forex.

MetaTrader 4 là phần mềm giao dịch hiện đại nhất, mạnh mẽ và linh hoạt nhất để quản lý các giao dịch ngoại hối và chiến lược kinh doanh. Nền tảng MetaTrader 4 cung cấp một mảng rộng các công cụ phân tích thị trường có thể áp dụng vào các mô hình của thị trường ngoại hối toàn cầu

Un compte Aston: de véritables avantages
  • • Suivi personnalisé avec nos experts et bonus en argent réel
  • • Un système multi-plateformes en accédant à tous les marchés en un clic
De Bonus offerts
Analyse du Jour
Voir l'analyse >>
Votre Carte De Paiement Aston
Voir la carte >>
Paiement Sécurisé

Vos données sont encryptées sous protocole SSL 128-bit. Sécurité optimale.
Le Lexique Finance
Voir le lexique >>
Aston:
Contactez nos experts. Remplissez le formulaire ci-dessous, nous vous
rappellerons dans les meilleurs délais:
Paiement Sécurisé

Vos données sont crypteés sous protocle SSL 128-bit. Sécurité optimale.