Lợi ích từ giao dịch ngoại hối


Hãy bắt đầu giao dịch ngoại hối với Aston Forex

Thị trường ngoại hối (được viết tắt là Forex hoặc FX) là thị trường tài chính lớn nhất và có tính thanh khoản cao nhất thế giới, nó biến ý tưởng kinh doanh của nhà đầu tư thành hiện thực. Mặc dù mức độ thanh khoản rất lớn nhưng kinh doanh ngoại hối vẫn còn là một thách thức đối với nhiều nhà đầu tư tư nhân, có lẽ vì họ cảm nhận kinh doanh ngoại hối là chỉ dành cho các tổ chức lớn. Đây không phải là trường hợp ngoại lệ.

Kinh doanh tiền tệ đã trở nên ngày càng trở nên phổ biến đến từng cá nhân giao dịch dựa trên nền tảng giao dịch trực tuyến. Tìm hiểu thêm về những lợi ích của giao dịch tiền tệ:

En savoir plus sur les avantages du Trading des devises:

Đòn bẩy (Leverage)

Forex giao dịch bằng ký quỹ, thường là 1% hoặc khá thường xuyên đòn bẩy là 100:1. Với AstonForex bạn có thể giao dịch với tỷ suất lợi nhuận ít nhất là 0,25%. Chỉ phải mở một khoản ký quỹ phân bổ với tỷ lệ rất nhỏ để bảo đảm vị trí của bạn trong trong khi vẫn duy trì khả năng giao dịch trên thị trường. Trong thực tế, bạn đang gia tăng tiềm năng lợi nhuận của bạn. Ví dụ, với 100$ là mức ký quỹ ban đầu, sử dụng đòn bẩy tối đa của chúng tôi bạn có thể mở một vị trí 20.000$ trong hệ thống giao dịch tiền tệ. Hãy nhớ rằng thị trường có thể chuyển động và gây tổn thất có thể vượt quá tiền gửi ban đầu của bạn.

Thị trường 24 giờ

Ngoại hối là một thị trường không ngủ có nghĩa là giao dịch kinh doanh tiền tệ có thể diễn ra trên thế giới bất cứ khi nào các thị trường mở cửa. Bắt đầu từ New Zealand, tiếp theo sau đó Tokyo, Sydney trước khi chuyển sang châu Âu, London và sau đó là New York. Không giống như bất kỳ thị trường tài chính khác, các nhà đầu tư có thể ứng phó với các biến động tiền tệ gây ra bởi các sự kiện kinh tế, chính trị và xã hội mà không cần phải chờ đợi cho thị trường mở.Thị trường tiền tệ cung cấp giá cả biến động 24 giờ một ngày, bất kể ngày hay đêm, bạn có hàng nghìn cơ hội tham gia giao dịch.

Thanh khoản (Liquidity)

Thị trường tiền tệ là thị trường tài chính được giao dịch nhiều nhất trên thế giới, với doanh thu trung bình hàng ngày hơn 4 nghìn tỷ USD. Tham gia thị trường giao dịch 24 giờ liên tục, thị trường tiền tệ có nhiều tính thanh khoản hơn so với bất kỳ thị trường tài chính khác.

Vì vậy, nếu bạn đang giao dịch cặp tiền tệ cụ thể, cho dù đó là một thương mại 1,000$ hoặc thương mại 10.000$, bạn thường sẽ nhận được cùng một giá, mà có thể không phải là thị trường nào cũng như vậy, ví như thị trường cổ phiếu.

Điều khiển thị trường

Thị trường tiền tệ là thị trường rất rộng lớn, nó nằm ngoài tầm kiểm soát tài chính của bất kỳ cá nhân nào tham gia. Ngay cả các ngân hàng lớn có thể gây ảnh hưởng ngắn hạn của một loại tiền tệ, nhưng không thể kiểm soát xu hướng cơ bản của dòng tiền theo hướng đi của mình.

Ce message est également disponible en : English, French, German, Italian, Russian, Arabic

Il y'a les plus Aston:
  • Un expert qui vous accompagne, Un bonus Reel!
  • Un systeme multiplatforme, tous les marches accessible en temp reel.
de Bonus vous sont Credités
Analyse du Jour
Voir l'analyse >>
Votre Carte De Paiment Aston
Voir la carte >>
Paiement Sécurisé

Vos données sont encryptées sous protocole SSL 128-bit. Sécurité optimale.
Le Lexique Finance
Voir le lexique >>
Aston:
vous propose de parlez a un Expert
Remplissez le formulaire,
on vous rappelle:
Paiement Sécurisé

Vos données sont crypteés sous protocle SSL 128-bit. Sécurité optimale.