TÔI MUỐN CÓ SPREAD CỐ ĐỊNH


Bạn đã bao giờ gặp phải tình huống như vậy …

Khi có được một bản tin phát đi và spread đột nhiên được nới rộng, ảnh hưởng đến quyết định của bạn để thực hiện một giao dịch?

Bạn đã bao giờ trải qua thời khắc từ giao dịch có lợi nhuận trở thành giao dịch thua lỗ vì cảnh spread đột ngột thay đổi và lệnh dừng lỗ diễn ra trước khi di chuyển theo dự định của bạn?

Aston FX cung cấp spread cố định để khách hàng có thể đảm bảo rằng sẽ không có bất kỳ trở ngại lớn trong spread khi tin tức được đưa ra hoặc khi giá gần dừng tại điểm lỗ. Aston FX cung cấp spread thấp như 1,5 pips và khách hàng được đảm bảo rằng sẽ không có bất kỳ sự khác biệt nào trong spread ảnh hưởng đến quyết định trong đầu tư.

Lan rộng cố định có thể là giải pháp của bạn để kinh doanh tốt hơn, vì bạn không cần phải lo lắng về việc lây lan nữa, bạn có thể tập trung vào việc cải thiện giao dịch.

Ce message est également disponible en : English, French, German, Italian, Russian

Un compte Aston: de véritables avantages
  • • Suivi personnalisé avec nos experts et bonus en argent réel
  • • Un système multi-plateformes en accédant à tous les marchés en un clic
De Bonus offerts
Analyse du Jour
Voir l'analyse >>
Votre Carte De Paiement Aston
Voir la carte >>
Paiement Sécurisé

Vos données sont encryptées sous protocole SSL 128-bit. Sécurité optimale.
Le Lexique Finance
Voir le lexique >>
Aston:
Contactez nos experts. Remplissez le formulaire ci-dessous, nous vous
rappellerons dans les meilleurs délais:
Paiement Sécurisé

Vos données sont crypteés sous protocle SSL 128-bit. Sécurité optimale.