ECN (mạng liên lạc điện tử)

ECN là một chương trình điện tử mang người mua và người bán đến gần nhau hơn. Cung cấp thanh khoản trực tiếp đến với thị trường ngoại hối

 

 

 

  • Chúng tôi cung cấp một trong những giải pháp hàng đầu cho kinh doanh ngoại hối tại thời điểm này.
  • Như bạn đã biết trong mô hình ECN tất cả các giao dịch được bắt nguồn từ các nhà cung cấp thanh khoản khác nhau.
  • Chúng tôi cung cấp sự kết hợp của thanh khoản nội bộ được tạo ra bởi các khách hàng của chúng tôi (hơn 5000 nhà giao dịch), cộng với định tuyến tự động của một trong 16 nhà cung cấp thanh khoản của chúng tôi (ngân hàng), do đó hệ thống hoàn toàn tự động, không có sự can thiệp của đại lý.
  • Giao diện bid/ask MT4 cập nhật nhất

 

Ce message est également disponible en : English, French, German, Italian, Russian, Arabic

Un compte Aston: de véritables avantages
  • • Suivi personnalisé avec nos experts et bonus en argent réel
  • • Un système multi-plateformes en accédant à tous les marchés en un clic
De Bonus offerts
Analyse du Jour
Voir l'analyse >>
Votre Carte De Paiement Aston
Voir la carte >>
Paiement Sécurisé

Vos données sont encryptées sous protocole SSL 128-bit. Sécurité optimale.
Le Lexique Finance
Voir le lexique >>
Aston:
Contactez nos experts. Remplissez le formulaire ci-dessous, nous vous
rappellerons dans les meilleurs délais:
Paiement Sécurisé

Vos données sont crypteés sous protocle SSL 128-bit. Sécurité optimale.